Start

Sänk dina bokföringskostnader

Digitala Företaget

Med Digitala Företaget jobbar du digitalt med din redovisningsbyrå. Du skapar fakturor, fotar leverantörsfakturor och kvitton, hanterar utlägg – direkt i Appen. Vi som er redovisningsbyrå får direkt tillgång till underlagen och sköter redovisningen och deklarationer. Med Digitala Företaget får du din bokföring gjord till en lägre kostnad. Andra fördelar är att du kommunicerar med byrån direkt via Appen och kan följa hur ditt företag går i en tydlig ekonomiöversikt.


REDOVISNING

Alla kunder har olika behov och vi försöker anpassa våra tjänster därefter. För mindre företag kan det vara bra att få till en trygg löneadministration och resterande fakturahantering och leverantörsreskontra blir helt digital. Förtroende är viktigt och avgörande för att kunna erbjuda bra och väsentlig ekonomisk konsultation för verksamhetens utveckling. Redovisningstjänster omfattar praktisk löpande redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisning, lönehantering och deklarationer, budget och löpande ekonomisk uppföljning.


Ekonomisystem i molnet och App 

För er med större krav på ekonomisystem i molnet finns möjlighet att genom BL App vara direkt uppkopplad mot ekonomisystemets Administrations-program. Kvitton och leverantörsfakturor fotas med BL App och tolkas av AI robot som överför underlaget direkt in i ekonomisystemet. Kassarapport, ekonomiöversikt och attesthantering görs också i BL App. Med ditt ekonomisystem i molnet jobbar du digitalt med din redovisningsbyrå och vi får direkt tillgång till underlag för att sköta redovisning och deklarationer.

AFFÄRSUTVECKLING

Bästa möjliga rådgivning baseras på analyser av er verksamhet, utmaningar och möjligheter för att vidareutveckla er affärsmodell och föreslå åtgärder för ökad lönsamhet. Ta tillvara vår samarbets-partnerskap, kompetens och erfarenhet. Som er redovisningskonsult arbetar vi upp god kännedom om er verksamhet genom nära och regelbunden kontakt. 

IMPORT - EXPORT

EU-handel

Ta tillvara möjligheterna att växa med tullfri EU-handel. Många företagare drar sig för EU-handel pga regelverk. Vi hjälper till med redovisning av EU-moms, dokument och övriga frakthandlingar som ska presenteras till Skatteverket.