Om

Ekonomisupport i online och App


Alla kunder har olika behov och vi försöker anpassa våra tjänster därefter. Att kontrollera hela sin ekonomifunktion kan vara tidskrävande och därför är det bättre att överlåta den till effektiv digital redovisningsbyrå. För mindre företag kan det vara bra att få till en trygg redovisning- och löneadministration och resterande fakturahantering och leverantörsreskontra blir helt digital. Låt oss vara er ekonomipartner så kan ni koncentrera er på det som ni gör bäst i er verksamhet.


Ekonomisystem i molnet innebär att genom BL App vara direkt uppkopplad mot ekonomisystemets Administrations-program med AI robot tolkning av kvitton och leverantörsreskontra samt attesthantering, tillgång till ekonomiöversikt, kassarapport. Med ditt ekonomisystem i molnet jobbar du digitalt med din redovisningsbyrå, skapar kundfakturor och fotar med BL Appen eller scannar leverantörsfakturor som AI robot tolkar och skickar till Administration-programmet som vi direkt får tillgång till för att sköta bokföring och redovisning. Genom samarbete med oss online i molnet kan vi hantera er ekonomi dagligen och möjliggör även ekonomisupport direkt i Appen.

Det är fortsatt viktigt för oss och er att ha en kontinuerlig kontakt för att kunna stötta er i er ekonomifunktion. Vi har medarbetare med insikt och förståelse för små företagares utmaningar och problematik i dagliga verksamheten.


Med bakgrund som företagare i Sverige, Spanien och England samt många års erfarenhet av EU-handel och avtal mellan parter, erbjuder vi flerspråkig konsultation. Vi sköter även redovisning för mindre företag i England.